Świadczenia

Świadczenia - diagnostyka i leczenie

Ośrodki Carint świadczą kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie kardiologii na najwyższym światowym poziomie. Carint to przede wszystkim doskonali specjaliści, o wieloletnim doświadczeniu klinicznym. Carint to także nowoczesna aparatura diagnostyczna i zabiegowa, wspomagająca pracę lekarzy. Doświadczenie i nowoczesne wyposażenie pozwalają nam oferować kompleksowe świadczenia w 13 ośrodkach na terenie kraju.

 

Diagnostyka i konsultacje

 • konsultacje kardiologiczne
 • rehabilitacja kardiologiczna w oddziale dziennym
 • badania nieinwazyjne:
  • echokardiografia - EKG,
  • echo serca
  • 24 godzinne badanie EKG metodą Holtera
  • test wysiłkowy na bieżni ruchomej
  • test pochylniowy
 • koronarografia - angiografia tętnic wieńcowych

Leczenie i zabiegi

 • leczenie ostrych zespołów wieńcowych OZW (zawałów serca i niestabilnej choroby wieńcowej w ramach 24 godzinnych dyżurów zawałowych w 13 ośrodkach na terenie kraju)
 • angioplastyka tętnic wieńcowych (PCI)
 • angiografia tętnic obwodowych (szyjnych, nerkowych,tętnic kończyn dolnych)
 • angioplastyka tętnic nerkowych
 • angioplastyka tętnic szyjnych z zastosowaniem systemów protekcji krążenia mózgowego
 • angioplastyka tętnic kończyn dolnych
 • wszczepianie stałych i czasowych układów stymulujących serce (rozruszniki serca)
 • wszczepianie kardiowerterów-defibrylatorów
 • przezskórnej leczenie chorób strukturalnych serca jak min. zamknięcie ubytku w przegrodzie między przedsionkowej typu ASD, PFO w przegrodzie międzykomorowej typu VSD