Artykuły

Wady zastawek serca - niedomykalność zastawki mitralnej

Serce w największym uproszczeniu składa się z mięśnia sercowego (silnika, mechanizmu tłocznego) oraz zastawek serca (stanowiących zawory, kierujące przepływem krwi z tętnic do aorty).

Wyróżniamy następujące wady zastawkowe:

 • wady zastawki mitralnej:  
  • zwężenie zastawki mitralnej
  • niedomykalność zastawki mitralnej
 • wady zastawki aortalnej:
  • zwężenie zastawki aortalnej
  • niedomykalność zastawki aortalnej

Niedomykalność zastawki mitralnej

Niedomykalność zastawki mitralnej (mitral valve regurgitation) jest to wada serca polegająca na wstecznym przepływie krwi z lewej komory serca do lewego przedsionka. Jest to spowodowane nieprawidłowym zamknięciem płatków zastawki mitralnej.

U 10-40% osób stwierdza się w badaniu echokardiograficznym obecność niewielkiego przepływu zwrotnego do lewego przedsionka, któremu nie towarzyszą zmiany zastawek. Jest to tzw. fizjologiczna fala zwrotna. Niedomykalność zastawki mitralnej może być ostra i przewlekła.

Przyczyny ostrej niedomykalności zastawki mitralnej:

 • Zmiany płatków zastawki: infekcyjne zapalenia wsierdzia, uraz płatków
 • Pęknięcie struny ścięgnistej: zwyrodnienie śluzowate, infekcyjne zapalenia wsierdzia, idiopatyczne, uraz
 • Choroby mięśni brodawkowatych: zawał serca, skrobiawica, sarkoidoza, uraz, ostra rozstrzeń lewej komory
 • Śluzak lewego przedsionka

Niedomykalność ostra ma przebieg gwałtowny i nieleczona operacyjnie kończy się zwykle zgonem.

Przyczyny przewlekłej niedomykalności zastawki mitralnej:

 • Choroba reumatyczna
 • Infekcyjne zapalenia wsierdzia
 • Zmiany zwyrodnieniowe aparatu zastawkowego
 • Choroby układowe tkanki łącznej: toczeń, twardzina układowa, zespół antyfosfolipidowy
 • Choroby mięśnia sercowego: choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatia rozstrzeniowa i przerostowa
 • Choroby spichrzeniowe
 • Wady wrodzone

Niedomykalność przewlekła może mieć kilkunastoletni bezobjawowy przebieg. Dlatego ważne są regularne badania echokardiograficzne pacjentów z ta wadą by ustalić odpowiedni czas operacji

Leczenie niedomykalności zastawki mitralnej jest operacyjne:

 • Wymiana zastawki na zastawkę sztuczną (najczęściej stosowana)
 • Wymiana zastawki na zastawkę biologiczną
 • Plastyka pierścienia mitralnego
 • Plastyka płatków zastawki i aparatu odzastawkowego